Personvern

Informasjonen her er ment å gi oversikt over de grunnlegende rutiner og løsninger vi har for håndtering av persondata. Den er ikke uttømmende, men er ment å være kort og lettfattelig. Den er under jevnlig revisjon og utvidelse etter hvert som krav og behov viser seg nødvendig å spesifisere samtidig som driften utvides.

Denne erklæring gjelder for alle våre sluttbrukere – nett og papir.

Utgiver og selskap:
Quilteforlaget AS, Postboks 18, N-1335 Snarøya (Orgnr.: 980 011 895) er utgiver av Quiltemagasinet og driver nettstedet quiltemagasinet.no, instagramprofilen qultemagasinet og YouTube kanalen.

Ekstern teknisk system-leverandør og kundeservice:
Er du aktive eller tidligere abonnent eller kunder hos Quilteforlaget/Quiltemagasinet er det vår sammarbeidspartner Media Digital AS, Dronningensgate 3, N-0152 Oslo, som er vår innleide administrator av våre kundedata.

Quilteforlaget har en tjeneste avtale med Media Digital AS om behandling av Personopplysninger, Media Digital AS er underlagt kravene som fremkommer av GDPR ( EU General Data Protection Regulation ). Media Digital AS håndterer også vår kundeservice avdeling og har i tillegg det administrative ansvaret med ulike underleverandører som benyttes for å ivareta våre tjenester når det gjelder kommunikasjon og distribusjon av magasiner til abonnenter og drift av ulike løsninger.

MinSide og pålogging via quiltemagasinet.no:
Dette gjørs basert på data som håndteres av vår systemleverandør. Via MinSide styres utsendelse av Nyhetsbrev og annen informasjon du mottar som et resultat av ditt abonnement. Passord utstedes i først omgang u-kryptert og som sluttbruker oppfordres du til å endre dette umiddelbart. Ved endring blir passord kryptert og våre ansatte har ikke tilgang til det krypterte. Kun gjennom å be om nytt passord på MinSide kan dette endres.

Nyhetsbrev:
En registrert e-post adresse er en del av den informasjon vi behøver for å kunne levere en komplett abonnementsløsning til våre kunder. Når du tegner et abonnement vil du automatisk motta en e-post om abonnementet samt løpende informasjon om utgivelser og andre tjenester som er nødvendig for å få en komplett løsning. Du kan alltid velge å skru av dette om ikke du vil ha det.

Er du ikke løpende abonnent på Quiltemagasinet kan du abonnere på våre nyhetsbrev og du kan når som helst melde deg av dette via MinSide.

Quiltemagasinet.no
Quilteforlaget drifter selv innholdet på sine nettsider. Innholdet er lagret på servere som er plassert i Norge  hos ISP Huset AS i Drammen.

Laging av kundedata:
Vi tar din sikkerhet på alvor og vil alene eller gjennom våre samarbeidspartnere se til at de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger er implementert for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert eller ulovlig behandling samt underslag, tap, endring, missbruk eller offentliggjøring. Informasjon vi har om deg lagrer vi for maks 3 år eller inntil du selv tilbakekaller de.

Salg av kundedata:
Quiltemagasinet selger ikke kundedata til 3. partner uten direkte samtykke. Quilteforlaget har ikke tidligere innhentet slik informasjon (pr. 15.06.2018) men kan velge å gjøre dette i fremtiden.

Bruk av Cookies:
Quiltemagasinet bruker cookies i forbindelse med besøk på quiltemagasinet.no. For å kunne benytte Quiltemagasinet.no tillater du lagring og lesing av cookies. Cookies brukes for å bidra til å gjøre bruker opplevelsen bedre samt i relasjon til våre annonsører (f.eks. Google AdSence) som leverer bruker tilpassede annonser basert på informasjon som finnes på den enheten du benytter. Du kan skru av bruken av cookies og slette disse i din nettleser – normalt finner du disse under «Instillinger». Skru du av bruken av Cookies vil du kunne oppleve at ikke pålogging og andre bruker tjenester fungere optimalt.

Kort om cookies: Det finne både 1. part og 3. parts cookies, 1. part brukes av oss for pålogging og intern identifisering, 3. parts er fra samarbeidspartnere vi bruker og andre nettsider som du besøker som blir brukt for å tilpasse informasjonen du mottar og ser på våre nettside gjennom de samarbeidspartnere vi bruker. Dette kan være globale nettsteder som f.eks. Facebook og Google, samt lokale som VG, Aftenposten, samt ulike annonsenettverk som leverer annonser på våre nettsider.

Brukerbetingelser:
Quiltemagasinet/Quilteforlaget har ikke mulighet til å verifisere og støtter ikke annonsører eller partnere for innhold som er laget som blir annonsert eller publisert av 3. parts leverandører. Alt annet innhold og materiale på våre sider er gitt til deg «som det er» uten garantier. Du er ene-ansvarlig for din egen bruk av plattformene. Innlegg laget av andre enheter eller personer eller deres representanter skal ikke behandles som en erstatning for eventuell faglig rådgivning for din spesielle situasjon.

Ved å benytte deg av dette nettsteder er du inneforstått med de regler som er og den informasjon som blir lagret. Når du bruker quiltemagasinet.no plattformen eller en av våre andre online kanaler og løsninger, godtar du også våre brukervilkår.

Vi tilbyr deg å gi tilbakemelding og rapportere klager. Hvis du mener at noen har overtrådt dine immaterielle rettigheter, andre lover eller våre retningslinjer, kan du starte en rapport ved å sende en epost til firmapost@quilteforlaget.no med detaljer om klagen.

Rettigheter:
Du har krav på å kunne se de data vi lagrer om deg, endre de om de er uriktige, tilbakekalle samtykker tidligere gitt og under særlige tilfeller be om få de slettet innen tidspunktet for normal sletting som er 3 år.

Quilteforlaget AS
Orgnr.: 980 011 895
Postboks 18
N-1335 Snarøya
Telefon: + 47 64 00 70 37
E-post: qm@aboservice.no