Kontakt

Henvendelse om abonnement og fakturaspørsmål:
Tlf: +47 64 00 70 37
E-post: qm@aboservice.no
Kontortid: 09.00 til 11.30 og 12.00 til 15.00

Redaksjonen:
E-post: redaksjon@quiltemagasinet.no